لیست برای ویلایی (146)

N1449 – منزل ویلایی ۱۳۰ متر سروستان فاز۲

منزل ویلایی سروستان فاز۲ ۱۳۰ متر زمین ۱۳۰ متر ساخت ۱۰ سال ساخت ​دربه حیاط ۱ طبقه ۲ خواب کاغذ دیواری ​کابیت فلز طرح MDF […]

 

۲۰ بازدید کل ، ۱ امروز

N1443 – منزل ویلایی ۱۰۰ متری خیابان گاز

منزل ویلایی خیابان گاز ۱۰۰ متر زمین ۱۹۰ متر ساخت ۱۰ سال ساخت ​دربه ساخت ۲ طبقه (زیرزمین مسکونی و همکف) هر طبقه ۱ خواب […]

 

۱۷ بازدید کل ، ۰ امروز

N1439 – منزل ویلایی ۲۴۰متری بلوار کشاورز جنوبی

منزل ویلایی بلوار کشاورز جنوبی ۲۴۰ متر زمین ابعاد ۱۸/۵ * ۱۳ ۲۵ سال ساخت (بازسازی شده) ​دربه حیاط ۱ طبقه ۳ خواب کابینت فلز […]

 

۲۲ بازدید کل ، ۰ امروز

N1438 – منزل ویلایی ۱۲۷ متری خیابان شهید یزدانی

منزل ویلایی خیابان شهید یزدانی ۱۲۷ متر زمین هر واحد ۹۰ متر ساخت ۱۲ سال ساخت ​دربه حیاط ۲ طبقه ( همکف و اول) هر […]

 

۱۹ بازدید کل ، ۰ امروز

N1436 – منزل ویلایی ۲۲۰ متری خیابان حکیم زاهد

منزل ویلایی خیابان حکیم زاهد ۲۲۰ متر زمین طبقه (۶۰-) ۱۰۰متر ساخت (۲ خواب) طبقه اول ۱۳۸ متر ساخت (۳خواب) ​طبقه دوم ۱۳۸ متر ساخت […]

 

۲۰ بازدید کل ، ۲ امروز

N1435 – منزل ویلایی ۱۲۵ متری خیابان حکیم زاهد

منزل ویلایی خیابان حکیم زاهد ۱۲۵ متر زمین ۱۸۰ متر ساخت ۱۷ سال ساخت ​دربه ساخت ۲ طبقه طبقه همکف ۲ خواب + طبقه اول […]

 

۲۱ بازدید کل ، ۱ امروز

N1434 – منزل ویلایی ۱۶۶ متری خیابان ۲۸ متری

منزل ویلایی خیابان ۲۸ متری ۱۶۶ متر زمین هر طبقه ۱۱۶/۵ متر ساخت ۱۶ سال ساخت ​دربه حیاط ۲ طبقه (همکف و اول) طبقه همکف […]

 

۲۱ بازدید کل ، ۲ امروز

N1433 – منزل ویلایی ۲۵۰ متری خیابان قدس

منزل ویلایی خیابان قدس ۲۵۰ متر زمین ۲۰۰ متر ساخت ۲۰ سال ساخت ​دربه حیاط ۱ طبقه ۲ خواب کابینت فلز زیرزمین ۵۰ متر پروانه […]

 

۲۲ بازدید کل ، ۰ امروز

N1432 – منزل ویلایی ۱۱۰ متری خیابان ۴۰ متری

منزل ویلایی خیابان ۴۰ متری ۱۱۰ متر زمین ۹۰ متر ساخت ۴۰ سال ساخت (بازسازی شده) ​دربه حیاط (دونبش) ۱ طبقه ۱ خواب کابینت فلز […]

 

۲۱ بازدید کل ، ۲ امروز

۹۰۵ – زمین ۴۲۵متری میدان شادمند

زمین میدان شادمند ۴۲۵ متر ۶ متر ممر کوچه دربه ساخت انشعاب آب پروانه دو طبقه کاربری مسکونی بن بست ۶ متری سند ششدانگ قیمت […]

 

۹۹ بازدید کل ، ۱ امروز

صفحه 3 از 15 1 2 3 4 5 15

تبلیغات

بهبود نتایج

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  
  15.  
  16.  
  17.  
  18.  
  19.  
  20.  
  21.  
  22.  
  23.  
  24.  
  25.  
  26.  
  27.  
  28.  
  29.  
  30.  
  31.  
  32.  
  33.  
  34.  
  35.  
  36.  
  37.  
  38.  
  39.  
  40.  
  41.  
  42.  
  43.  
  44.  
  45.  
  46.  
  47.  
  48.  
  49.  
  50.  
  51.  
  52.  
  53.  
  54.  
  55.  
  56.  
  57.  
  58.  
  59.  
  60.  
  61.  
  62.  
  63.  
  64.  
  65.  
  66.  
  67.  
  68.  
  69.  
  70.  
  71.  
  72.  
  73.  
  74.  
  75.  
  76.  
  77.  
  78.  
  79.  
  80.  
  81.  
  82.  
  83.  
  84.  
  85.  
  86.  
  87.  
  88.  
  89.