لیست برای ویلایی (218)

N1580 – منزل ویلایی ۱۰۰ متر خیابان حکیم زاهد

تاریخ ثبت آگهی ۹۹/۵/۱۳ منزل ویلایی خیابان حکیم زاهد ۱۰۰ متر زمین ۱۵۰ متر ساخت ۲۲ سال ساخت ۲ طبقه هر طبقه ۱ خواب دربه […]

 

۷۷ بازدید کل ، ۱ امروز

N1579 – منزل ویلایی ۱۷۸ متر خیابان شهید قانع

تاریخ ثبت آگهی ۹۹/۵/۱۳ منزل ویلایی خیابان شهید قانع ۱۷۸ متر زمین ۲۰۰ متر سفت کاری ۱.۵ طبقه ۲ خواب + بهارخواب دربه حیاط سقف […]

 

۷۹ بازدید کل ، ۰ امروز

3

N1576 – منزل ویلایی ۱۷۲متر خیابان امیرکبیر

تاریخ ثبت آگهی ۹۹/۵/۹ منزل ویلایی خیابان امیرکبیر ۱۷۲ متر زمین ۱۳۰ متر ساخت ۱ سال ساخت ۱.۵ طبقه ۲ خواب + بهارخواب دربه حیاط […]

 

۷۹ بازدید کل ، ۱ امروز

N1575 – منزل ویلایی ۱۱۳متر خیابان شهید یزدانی

تاریخ ثبت آگهی ۹۹/۵/۸ منزل ویلایی خیابان شهید یزدانی ۱۱۳ متر زمین ۱۸۰ متر ساخت ۲۰ سال ساخت ۲ طبقه طبقه همکف ۱ خواب + […]

 

۷۳ بازدید کل ، ۱ امروز

N1571 – منزل ویلایی ۲۲۷متر خیابان شهید یزدانی

تاریخ ثبت آگهی ۹۹/۵/۶ منزل ویلایی خیابان شهید یزدانی ۲۲۷ متر زمین ۳۵۸ متر ساخت ۲۰ سال ساخت ۳ طبقه زیزمین سوئیت + طبقه همکف […]

 

۸۳ بازدید کل ، ۱ امروز

N1569 – منزل ویلایی ۱۳۲ متر خیابان قدس

تاریخ ثبت آگهی ۹۹/۵/۴ منزل ویلایی خیابان قدس ۱۳۲ متر زمین ۹۵ متر ساخت ۱۵ سال ساخت ۱ طبقه ۲ خواب هم دربه حیاط هم […]

 

۸۴ بازدید کل ، ۰ امروز

N1568 – منزل ویلایی ۳۳۶متر خیابان پاسداران

تاریخ ثبت آگهی ۹۹/۵/۲ منزل ویلایی خیابان پاسداران ۳۳۶ متر زمین ۳۰۰ متر حدودا ساخت ۲۰ سال ساخت (تیرچه بلوک) ۱.۵ – سواره پیاده طبقه […]

 

۸۷ بازدید کل ، ۰ امروز

N1567 – منزل ویلایی ۱۲۰متر خیابان حکیم فرزانه

تاریخ ثبت آگهی ۹۹/۵/۱ منزل ویلایی خیابان حکیم فرزانه ۱۲۰ متر زمین ۱۸۵ متر ساخت ۱۲ سال ساخت ۲ طبقه هر طبقه ۲ خواب دربه […]

 

۷۴ بازدید کل ، ۳ امروز

N1565 – منزل ویلایی ۱۴۴متر خیابان آزادگان

تاریخ ثبت آگهی ۹۹/۴/۳۱ منزل ویلایی خیابان آزادگان ۱۴۴ متر زمین ۱۳۴ متر ساخت ۵ سال ساخت ۱ طبقه ۲ خواب دربه ساخت کابینت طرح […]

 

۸۰ بازدید کل ، ۰ امروز

N1563 – منزل ویلایی ۹۰ متر خیابان اردیبهشت

تاریخ ثبت آگهی ۹۹/۴/۲۹ منزل ویلایی خیابان اردیبهشت ۹۰ متر زمین ۹۰ متر ساخت بالای ۳۰ سال ساخت (تمیز و مرتب) ۲ خواب دونبش رنگ […]

 

۸۰ بازدید کل ، ۱ امروز

صفحه 3 از 22 1 2 3 4 5 22

تبلیغات

بهبود نتایج

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  
  15.  
  16.  
  17.  
  18.  
  19.  
  20.  
  21.  
  22.  
  23.  
  24.  
  25.  
  26.  
  27.  
  28.  
  29.  
  30.  
  31.  
  32.  
  33.  
  34.  
  35.  
  36.  
  37.  
  38.  
  39.  
  40.  
  41.  
  42.  
  43.  
  44.  
  45.  
  46.  
  47.  
  48.  
  49.  
  50.  
  51.  
  52.  
  53.  
  54.  
  55.  
  56.  
  57.  
  58.  
  59.  
  60.  
  61.  
  62.  
  63.  
  64.  
  65.  
  66.  
  67.  
  68.  
  69.  
  70.  
  71.  
  72.  
  73.  
  74.  
  75.  
  76.  
  77.  
  78.  
  79.  
  80.  
  81.  
  82.  
  83.  
  84.  
  85.  
  86.  
  87.  
  88.  
  89.