لیست برای ویلایی (187)

N1514 – منزل ویلایی ۱۴۰ متر خیابان پاسداران

منزل ویلایی خیابان پاسداران ۱۴۰ متر زمین ۱۰۰ متر ساخت هر طبقه ۱۰ سال ساخت دربه ساخت ۳ طبقه (۶۰- و اول و دوم) طبقه […]

 

۱۲ بازدید کل ، ۰ امروز

N1510 – منزل ویلایی ۲۰۰ متر خیابان شهید یزدانی

منزل ویلایی خیابان شهید یزدانی ۲۰۰ متر زمین ۲۷۲ متر ساخت ۱۶ سال ساخت دربه حیاط ۲ طبقه مجزا طبقه (۶۰-) ۱ خواب + طبقه […]

 

۱۳ بازدید کل ، ۰ امروز

N1509 – منزل ویلایی ۱۸۵ متر خیابان حکیم صهبا

منزل ویلایی خیابان حکیم صهبا ۱۸۵ متر زمین ۱۳۸ متر ساخت طبقه اول + ۱۳۲ متر ساخت طبقه همکف صفر دونبش ۲ طبقه کاملا مجزا […]

 

۱۲ بازدید کل ، ۲ امروز

N1507 – منزل ویلایی ۱۶۲متر خیابان پاسداران

منزل ویلایی خیابان پاسداران ۱۶۱/۵ متر زمین ۱۱۵ متر ساخت هر واحد ۵ سال ساخت ۲ طبقه مجزا (همکف و اول) هر طبقه ۲ خواب […]

 

۱۰ بازدید کل ، ۰ امروز

N1506 – منزل ویلایی ۱۳۵ متر خیابان حافظ غربی

منزل ویلایی خیابان حافظ غربی ۱۳۵ متر زمین ۱۰۵ متر ساخت سفت کاری کامل ۱ طبقه ۲ خواب دربه حیاط انباری بن بست ۶ متری […]

 

۱۶ بازدید کل ، ۰ امروز

N1505 – منزل ویلایی ۱۵۰ متر خیابان حکیم زاهد

منزل ویلایی خیابان حکیم زاهد ۱۵۰ متر زمین ۱۲۰ متر ساخت ۱ سال ساخت ۱ طبقه ۲ خواب دربه حیاط کابینت MDF های گلاس پنجره […]

 

۹ بازدید کل ، ۰ امروز

N1504 – منزل ویلایی ۲۰۰ متر خیابان حکیم زاهد

منزل ویلایی خیابان حکیم زاهد ۲۰۰ متر زمین ۲۶۰ متر ساخت ۲۵ سال ساخت (بازسازی شده کامل) ۱.۵ طبقه ۳ خواب هم دربه ساخت هم […]

 

۱۳ بازدید کل ، ۰ امروز

N1503 – منزل ویلایی ۱۵۰متر خیابان پاسداران

منزل ویلایی خیابان پاسداران ۱۵۰ متر زمین ۲۳۰ متر ساخت بازسازی شده کامل ۲ طبقه هر طبقه ۲ خواب دربه ساخت کابینت MDF کناف پکیج […]

 

۱۲ بازدید کل ، ۰ امروز

N1502 – منزل ویلایی ۱۶۰ متر بلوار شهید قانع

منزل ویلایی بلوار شهید قانع حدودا ۱۶۰ متر زمین حدودا ۲۰۰ متر ساخت سفت کاری کامل ۱.۵ طبقه ۳ خواب دربه ساخت انشعابات مجزا پارکینگ […]

 

۱۲ بازدید کل ، ۰ امروز

N1501 – منزل ویلایی ۲۶۵ متر خیابان حکیم صهبا

منزل ویلایی خیابان حکیم صهبا ۲۶۵ متر زمین ۶۰۰ متر ساخت ۳ طبقه ۱۴ سال ساخت دونبش طبقه همکف ۳ خواب + طبقه اول ۳ […]

 

۹ بازدید کل ، ۰ امروز

صفحه 4 از 19 1 2 3 4 5 6 19

تبلیغات

بهبود نتایج

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  
  15.  
  16.  
  17.  
  18.  
  19.  
  20.  
  21.  
  22.  
  23.  
  24.  
  25.  
  26.  
  27.  
  28.  
  29.  
  30.  
  31.  
  32.  
  33.  
  34.  
  35.  
  36.  
  37.  
  38.  
  39.  
  40.  
  41.  
  42.  
  43.  
  44.  
  45.  
  46.  
  47.  
  48.  
  49.  
  50.  
  51.  
  52.  
  53.  
  54.  
  55.  
  56.  
  57.  
  58.  
  59.  
  60.  
  61.  
  62.  
  63.  
  64.  
  65.  
  66.  
  67.  
  68.  
  69.  
  70.  
  71.  
  72.  
  73.  
  74.  
  75.  
  76.  
  77.  
  78.  
  79.  
  80.  
  81.  
  82.  
  83.  
  84.  
  85.  
  86.  
  87.  
  88.  
  89.