لیست برای ویلایی (187)

N1496 – منزل ویلایی۲۲۲ متر خیابان ابوذر

منزل ویلایی خیابان ابوذر ۲۲۲ متر زمین ۲۷۰ متر ساخت ۱.۵ طبقه ۱۸ سال ساخت (بازسازی شده) ۳ خواب کابینت فلز طرح MDF ​گذر ۶ […]

 

۱۲ بازدید کل ، ۰ امروز

N1494 – منزل ویلایی ۳۷۵متر خیابان پاسداران

منزل ویلایی خیابان پاسداران ۳۷۵ متر زمین ۶۵۰ متر ساخت ۲ طبقه ۳۰ سال ساخت (بازسازی شده) طبقه همکف ۳ خواب + طبقه اول ۳ […]

 

۱۴ بازدید کل ، ۰ امروز

N1493 – منزل ویلایی ۲۶۳ متر خیابان امیرکبیر

منزل ویلایی خیابان امیرکبیر ۲۶۳ متر زمین ۳۹۰ متر ساخت ۲ طبقه مجزا ۱۳ سال ساخت طبقه همکف ۳ خواب + طبقه اول ۲ خواب […]

 

۱۱ بازدید کل ، ۰ امروز

N1489 – منزل ویلایی ۱۰۴ متری خیابان ۴۵ متری

منزل ویلایی خیابان ۴۵ متری ۱۰۴ متر زمین ۱۲۰ متر ساخت ۲ طبقه ۱۰ سال ساخت ۱ خواب دربه حیاط کابینت فلز کمد دیواری بخاری […]

 

۱۱ بازدید کل ، ۰ امروز

N1488 – منزل ویلایی ۲۵۰ متر خیابان حافظ غربی

منزل ویلایی خیابان حافظ غربی ۲۵۰ متر زمین ۳۲۰ متر ساخت ۲ طبقه ۱۱ سال ساخت طبقه همکف ۳ خواب + طبقه اول ۱ خواب […]

 

۱۲ بازدید کل ، ۰ امروز

N1487 – منزل ویلایی ۱۹۶ متر خیابان اردیبهشت

منزل ویلایی خیابان اردیبهشت ۱۹۶ متر زمین ۱۷۰ متر ساخت ۱طبقه ۲۷ سال ساخت (بازسازی شده) ۲ خواب دربه حیاط کابینت فلز زیرزمین ۱۵ متری […]

 

۱۳ بازدید کل ، ۱ امروز

N1486 – منزل ویلایی ۱۲۰ متر خیابان ۴۰ متری

منزل ویلایی خیابان ۴۰ متری ۱۲۰ متر زمین ۱۲۰ متر ساخت ۱طبقه ۱۵ سال ساخت ۲ خواب هم دربه حیاط هم دربه ساخت بخاری – […]

 

۱۲ بازدید کل ، ۰ امروز

N1485 – منزل ویلایی ۹۷متر خیابان شهید یزدانی

منزل ویلایی خیابان شهید یزدانی ۹۷متر زمین ۱۵۲ متر ساخت ۲طبقه ۱۵ سال ساخت طبقه همکف ۲ خواب + طبقه اول ۱ خواب دربه ساخت […]

 

۱۳ بازدید کل ، ۰ امروز

N1482 – منزل ویلایی ۱۴۰ متر خیابان حافظ غربی

منزل ویلایی خیابان حافظ غربی ۱۴۰ متر زمین ۱۹۰ متر ساخت ۲طبقه ۱۲ سال ساخت هر طبقه ۲ خواب دونبش کابینت فلز نما سه سانتی […]

 

۱۵ بازدید کل ، ۱ امروز

N1481 – منزل ویلایی ۱۲۵متر خیابان آزادگان

منزل ویلایی خیابان آزادگان ۱۲۵ متر زمین ۲۳۰ متر ساخت ۲طبقه مجزا ۵ سال ساخت هر طبقه ۲ خواب هم دربه حیاط هم دربه ساخت […]

 

۱۱ بازدید کل ، ۰ امروز

صفحه 5 از 19 1 3 4 5 6 7 19

تبلیغات

بهبود نتایج

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  
  15.  
  16.  
  17.  
  18.  
  19.  
  20.  
  21.  
  22.  
  23.  
  24.  
  25.  
  26.  
  27.  
  28.  
  29.  
  30.  
  31.  
  32.  
  33.  
  34.  
  35.  
  36.  
  37.  
  38.  
  39.  
  40.  
  41.  
  42.  
  43.  
  44.  
  45.  
  46.  
  47.  
  48.  
  49.  
  50.  
  51.  
  52.  
  53.  
  54.  
  55.  
  56.  
  57.  
  58.  
  59.  
  60.  
  61.  
  62.  
  63.  
  64.  
  65.  
  66.  
  67.  
  68.  
  69.  
  70.  
  71.  
  72.  
  73.  
  74.  
  75.  
  76.  
  77.  
  78.  
  79.  
  80.  
  81.  
  82.  
  83.  
  84.  
  85.  
  86.  
  87.  
  88.  
  89.