لیست برای زمین (100)

۸۸۰ – زمین ۱۷۰ متری خیابان حکیم نصراله

تاریخ ثبت آگهی ۹۸/۱۲/۴ زمین خیابان حکیم نصراله ۱۷۰ متر زمین ​​کاربری مزروعی دربه حیاط ​بن بست ۶ متری ​​​​سند عادی قیمت توافقی آدرس دقیق،بازدید […]

 

۵۲ بازدید کل ، ۱ امروز

۸۷۸ – زمین مسکونی ۲۵۱ متری خیابان ارشاد دوم

تاریخ ثبت آگهی ۹۸/۱۲/۱ زمین مسکونی خیابان ارشاد دوم ۲۵۱ متر زمین دونبش ​​کاربری مسکونی گذر ۱۲ متری ​​​​سند عادی قیمت توافقی آدرس دقیق،بازدید و […]

 

۶۰ بازدید کل ، ۲ امروز

۸۷۷ – زمین مسکونی ۱۴۶ متری خیابان آزادگان

تاریخ ثبت آگهی ۹۸/۱۱/۲۹ زمین مسکونی خیابان آزادگان ۱۴۶ متر زمین ۱۶/۳۷ متر بر کوچه هم دربه حیاط هم دربه ساخت ​​کاربری مسکونی تفکیک شده […]

 

۶۲ بازدید کل ، ۲ امروز

۸۷۶ – زمین مسکونی ۱۳۷ متری خیابان آزادگان

تاریخ ثبت آگهی ۹۸/۱۱/۲۹ زمین مسکونی خیابان آزادگان ۱۳۷ متر زمین ۱۷/۸۵ متر بر کوچه دونبش هم دربه حیاط هم دربه ساخت ​​کاربری مسکونی تفکیک […]

 

۵۹ بازدید کل ، ۱ امروز

۸۷۵ – زمین ۲۰۰ متری انتهای خیابان قدس

تاریخ ثبت آگهی ۹۸/۱۱/۲۶ زمین انتهای خیابان قدس ۲۰۰ متر زمین ابعاد ۲۰ * ۱۰ دربه حیاط ​​کاربری مسکونی گذر ۱۲ متری ​​​​سند عادی قیمت […]

 

۵۱ بازدید کل ، ۲ امروز

۸۷۴ – زمین ۱۲۰ متری خیابان شهید یزدانی

تاریخ ثبت آگهی ۹۸/۱۱/۲۶ زمین خیابان شهید یزدانی ۱۲۰ متر زمین ابعاد ۱۵ * ۸ دربه حیاط (جنوبی) ​​کاربری مزروعی تفکیک نشده بن بست ۶ […]

 

۵۷ بازدید کل ، ۱ امروز

۸۷۲ – زمین ۱۶۴ متری خیابان حکیم زاهد

تاریخ ثبت آگهی ۹۸/۱۱/۲۰ زمین خیابان حکیم زاهد ۱۶۴ متر زمین ابعاد ۱۷/۵ * ۹/۵ ​​کاربری مزروعی دونبش گذر ۱۰ متری و ۱۶ متری ​​​​سند […]

 

۵۱ بازدید کل ، ۱ امروز

۸۶۹ – زمین مسکونی ۱۴۰ متری خیابان شهید قانع

تاریخ ثبت آگهی ۹۸/۱۱/۲۰ زمین مسکونی خیابان شهید قانع ۱۴۰ متر زمین ابعاد ۱۵/۵ * ۹ دربه حیاط ​​کاربری مسکونی تفکیک نشده بن بست ۸ […]

 

۴۹ بازدید کل ، ۱ امروز

۸۶۸ – زمین مسکونی ۱۷۰ متری خیابان شهید یزدانی

تاریخ ثبت آگهی ۹۸/۱۱/۲۰ زمین مسکونی خیابان شهید یزدانی ۱۷۰ متر زمین ابعاد حدودا ۲۲ * ۷/۵ دربه ساخت ​​کاربری مسکونی بن بست ۶ متری […]

 

۵۱ بازدید کل ، ۲ امروز

۸۶۷ – زمین مسکونی ۱۳۶ متری خیابان آزادگان

تاریخ ثبت آگهی ۹۸/۱۱/۲۰ زمین مسکونی خیابان آزادگان ۱۳۶ متر زمین ابعاد ۱۵/۵ * ۸/۵ دربه ساخت ​​کاربری ذخیره مسکونی ۱ عدد انشعاب آب بن […]

 

۵۳ بازدید کل ، ۱ امروز

صفحه 1 از 101 2 3 10

تبلیغات

بهبود نتایج

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  
  15.  
  16.  
  17.  
  18.  
  19.  
  20.  
  21.  
  22.  
  23.  
  24.  
  25.  
  26.  
  27.  
  28.  
  29.  
  30.  
  31.  
  32.  
  33.  
  34.  
  35.  
  36.  
  37.  
  38.  
  39.  
  40.  
  41.  
  42.  
  43.  
  44.  
  45.  
  46.  
  47.  
  48.  
  49.  
  50.  
  51.  
  52.  
  53.  
  54.  
  55.  
  56.  
  57.  
  58.  
  59.  
  60.  
  61.  
  62.  
  63.  
  64.  
  65.  
  66.  
  67.  
  68.  
  69.  
  70.  
  71.  
  72.  
  73.  
  74.  
  75.  
  76.  
  77.  
  78.  
  79.  
  80.  
  81.  
  82.  
  83.  
  84.  
  85.  
  86.  
  87.  
  88.  
  89.