لیست برای زمین (82)

۱۰۲۰ – زمین ۳۵۳ متری خیابان آیت اله غفاری

زمین خیابان آیت اله غفاری ۳۵۳ متر زمین ابعاد حدودا ۳۰ * ۱۲ ​​کاربری مسکونی دربه حیاط قابل تفکیک به ۳ پلاک گذر ۶ متری […]

 

۳۲ بازدید کل ، ۱ امروز

۱۰۱۸ – زمین ۱۲۰متری خیابان ارشاد دوم

زمین خیابان ارشاد دوم ۱۲۰ متر زمین ابعاد حدودا ۱۸ * ۷ ​​کاربری مسکونی دربه حیاط بن بست ۶ متری ​​​​سند عادی قیمت توافقی آدرس […]

 

۴۱ بازدید کل ، ۰ امروز

۱۰۱۷ – زمین ۲۳۸ متری خیابان حکیم زاهد

زمین خیابان حکیم زاهد ۲۳۸ متر زمین ابعاد ۲۶/۵ * ۹ ​​کاربری مزروعی دربه حیاط گذر ۱۰ متری ​​​​سند عادی قیمت توافقی آدرس دقیق،بازدید و […]

 

۳۵ بازدید کل ، ۰ امروز

۱۰۱۴ – زمین ۹۰متری بلوار مدرس

زمین بلوار مدرس ۹۰ متر زمین ابعاد ۱۰/۶۰ * ۸/۵ ​​کاربری مسکونی دربه ساخت گذر ۸ متری ​​​​سند عادی قیمت توافقی آدرس دقیق،بازدید و قیمت […]

 

۲۹ بازدید کل ، ۰ امروز

۱۰۰۷ – زمین ۲۵۲متری بلوار جانبازان

زمین بلوار جانبازان ۲۵۲ متر زمین ابعاد ۲۳ * ۱۱ ​​کاربری مسکونی دربه حیاط (جنوبی) گذر ۲۰ متری ​​​​سند ششدانگ قیمت توافقی آدرس دقیق،بازدید و […]

 

۳۱ بازدید کل ، ۰ امروز

۱۰۰۶ – زمین ۳۶۵ متری خیابان پاسداران

زمین خیابان پاسداران ۳۶۵ متر زمین ابعاد ۲۹ * ۱۳ ​​کاربری مسکونی دربه ساخت ​​​​سند ششدانگ قیمت توافقی آدرس دقیق،بازدید و قیمت = مراجعه حضوری […]

 

۲۹ بازدید کل ، ۰ امروز

۱۰۰۴ – زمین ۶۵۱ متری خیابان حکیم صهبا

زمین خیابان حکیم صهبا ۶۵۱ متر زمین دوبر ​​کاربری مسکونی گذر ۱۲ متری + ۱۶ متری ​​​​سند وضعیتی قیمت توافقی آدرس دقیق،بازدید و قیمت = […]

 

۳۵ بازدید کل ، ۰ امروز

۱۰۰۱ – زمین ۱۷۳متری خیابان شهید یزدانی

زمین خیابان شهید یزدانی ۱۷۳ متر زمین ابعاد ۱۷ * ۱۰ دربه ساخت ​​کاربری مزروعی گذر ۱۰ متری ​​​​سند مشاع قیمت توافقی آدرس دقیق،بازدید و […]

 

۲۹ بازدید کل ، ۱ امروز

۱۰۰۰ – زمین ۱۲۵متری خیابان شهید یزدانی

زمین خیابان شهید یزدانی ۱۲۵ متر زمین ابعاد حدودا ۱۳/۸۵ * ۹ ​​کاربری ذخیره مسکونی دربه حیاط بن بست ۵ متری ​​​​سند مشاع قیمت توافقی […]

 

۳۱ بازدید کل ، ۰ امروز

۹۹۷ – زمین ۲۸۵متری خیابان صاحب الزمان

زمین خیابان صاحب الزمان ۲۸۵ متر مفید ​​کاربری مسکونی دربه حیاط انشعابات فول دارای شرایط وام بافت فرسوده موقعیت مناسب قابل معاوضه گذر ۶ متری […]

 

۳۷ بازدید کل ، ۲ امروز

صفحه 1 از 91 2 3 9

تبلیغات

بهبود نتایج

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  
  15.  
  16.  
  17.  
  18.  
  19.  
  20.  
  21.  
  22.  
  23.  
  24.  
  25.  
  26.  
  27.  
  28.  
  29.  
  30.  
  31.  
  32.  
  33.  
  34.  
  35.  
  36.  
  37.  
  38.  
  39.  
  40.  
  41.  
  42.  
  43.  
  44.  
  45.  
  46.  
  47.  
  48.  
  49.  
  50.  
  51.  
  52.  
  53.  
  54.  
  55.  
  56.  
  57.  
  58.  
  59.  
  60.  
  61.  
  62.  
  63.  
  64.  
  65.  
  66.  
  67.  
  68.  
  69.  
  70.  
  71.  
  72.  
  73.  
  74.  
  75.  
  76.  
  77.  
  78.  
  79.  
  80.  
  81.  
  82.  
  83.  
  84.  
  85.  
  86.  
  87.  
  88.  
  89.