۸۶۶ – زمین مسکونی ۲۵۰ متری خیابان آزادگان

تاریخ ثبت آگهی ۹۸/۱۱/۲۰ زمین مسکونی خیابان آزادگان ۲۵۰ متر زمین ابعاد حدودا ۱۶/۵ * ۱۵ دربه ساخت ​​کاربری مسکونی (تفکیک شده) ​پروانه ساخت بن […]

 

۴۴ بازدید کل ، ۱ امروز

۸۶۵ – زمین مسکونی ۲۸۰ متری خیابان حکیم زاهد

تاریخ ثبت آگهی ۹۸/۱۱/۲۰ زمین مسکونی خیابان حکیم زاهد ۲۸۰ متر زمین ابعاد حدودا ۳۲ * ۹ دربه حیاط ​​کاربری مسکونی دستور نقشه پروانه گذر […]

 

۴۲ بازدید کل ، ۰ امروز

۸۶۳ – زمین مسکونی ۱۸۰ متری خیابان حکیم صهبا

تاریخ ثبت آگهی ۹۸/۱۱/۱۹ زمین مسکونی خیابان حکیم صهبا ۱۸۰ متر زمین ابعاد ۱۸ * ۱۰ دربه حیاط ​​کاربری مسکونی بن بست ۸ متری ​​​​سند […]

 

۵۰ بازدید کل ، ۰ امروز

۸۶۲ – زمین مسکونی ۱۸۰ متری خیابان حکیم صهبا

تاریخ ثبت آگهی ۹۸/۱۱/۱۷ زمین مسکونی خیابان حکیم صهبا ۱۸۰ متر زمین ابعاد ۱۸ * ۱۰ دونبش ​​کاربری مسکونی تفکیک شده گذر ۱۲ متری و […]

 

۴۷ بازدید کل ، ۰ امروز

۸۶۱ – زمین مسکونی ۱۷۵ متری خیابان حکیم صهبا

تاریخ ثبت آگهی ۹۸/۱۱/۱۷ زمین مسکونی خیابان حکیم صهبا ۱۷۴/۵ متر زمین ابعاد ۲۰ * ۸/۷۵ دوبر ​​کاربری مسکونی (تفکیک شده) گذر ۱۰ متری و […]

 

۵۳ بازدید کل ، ۲ امروز

۸۵۸ – زمین مسکونی ۲۷۵ متری سروستان فاز۱

تاریخ ثبت آگهی ۹۸/۱۱/۱۴ زمین مسکونی سروستان فاز۱ ۲۷۵ متر زمین ابعاد ۲۵ * ۱۱ دربه حیاط ​​کاربری مسکونی گذر ۱۲ متری ​​​​سند ششدانگ قیمت […]

 

۴۰ بازدید کل ، ۱ امروز

۸۵۵ – زمین ۱۰۵ متری خیابان حکیم زاهد

تاریخ ثبت آگهی ۹۸/۱۱/۱۰ زمین خیابان حکیم زاهد انتهای فرعی ۷ ۱۰۵ متر زمین ابعاد ۱۱/۵ * ۹/۵ دربه حیاط ​​کاربری مزروعی بن بست ۵ […]

 

۴۲ بازدید کل ، ۰ امروز

۸۴۹ – زمین مسکونی ۳۰۰ متری سروستان فاز۲

تاریخ ثبت آگهی ۹۸/۱۱/۳ زمین مسکونی سروستان فاز۲ ۳۰۰ متر زمین ابعاد ۲۵ * ۱۲ دوبر ​کاربری مسکونی گذر ۱۰ متری و گذر ۱۶ متری […]

 

۴۴ بازدید کل ، ۰ امروز

۸۴۴ – زمین ۱۸۸ متری خیابان حکیم زاهد

تاریخ ثبت آگهی ۹۸/۱۰/۳۰ زمین خیابان حکیم زاهد ۱۸۸ متر زمین ابعاد ۱۴/۵ * ۱۳ هم دربه حیاط هم دربه ساخت کاربری مزروعی گذر ۱۲ […]

 

۵۸ بازدید کل ، ۰ امروز

۸۴۳ – زمین مسکونی ۲۰۷ متری خیابان صاحب الزمان

تاریخ ثبت آگهی ۹۸/۱۰/۲۶ زمین مسکونی خیابان صاحب الزمان ۲۰۷ متر زمین ابعاد ۱۹/۵ * ۱۰/۴۵ دربه حیاط کاربری مسکونی پروانه ساختمان بن بست ۶ […]

 

۴۱ بازدید کل ، ۱ امروز

صفحه 2 از 51 1 2 3 4 51