لیست برای مغازه (4)

مغازه تجاری ۵/۳۰ متری حکیم اسدالهی

کد:T1191 مغازه تجاری حکیم اسدالهی ۵/۳۰ متر زمین صفر دونبش فول امکانات کاشی و سرامیک نما سنگ سکوریت کاربری تجاری سند مشاع قیمت توافقی به […]

 

۴۹ بازدید کل ، ۱ امروز

مغازه تجاری ۳۰متری چهارراه طالقانی

کد:T1145 مغازه تجاری چهارراه طالقانی ۳۰ متر زمین ابعاد ۱۰ * ۳ دونبش کاشی و سرامیک انشعابات فول کاربری تجاری سند ششدانگ قیمت توافقی به […]

 

۹۱ بازدید کل ، ۲ امروز

مغازه تجاری ۴۲متری خیابان تختی

کد:T1155 مغازه تجاری خیابان تختی ۴۲ متر مفید ابعاد حدودا ۱۰ * ۴ ۱۵ سال ساخت – بازسازی شده سکوریت کاشی و سرامیک کاغذ دیواری […]

 

۹۰ بازدید کل ، ۱ امروز

مغازه تجاری ۱۲متری خیابان حکیم الهی

کد:T852 مغازه تجاری خیابان حکیم الهی ۱۲ متر زمین صفر کاشی و سرامیک سکوریت دزدگیر دوربین مداربسته انشعابات فول کاربری تجاری سند ششدانگ قیمت توافقی […]

 

۳۵۱ بازدید کل ، ۰ امروز

تبلیغات

بهبود نتایج

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  
  15.  
  16.  
  17.  
  18.  
  19.  
  20.  
  21.  
  22.  
  23.  
  24.  
  25.  
  26.  
  27.  
  28.  
  29.  
  30.  
  31.  
  32.  
  33.  
  34.  
  35.  
  36.  
  37.  
  38.  
  39.  
  40.  
  41.  
  42.  
  43.  
  44.  
  45.  
  46.  
  47.  
  48.  
  49.  
  50.  
  51.  
  52.  
  53.  
  54.  
  55.  
  56.  
  57.  
  58.  
  59.  
  60.  
  61.  
  62.  
  63.  
  64.  
  65.  
  66.  
  67.  
  68.  
  69.  
  70.  
  71.  
  72.  
  73.  
  74.  
  75.  
  76.  
  77.  
  78.  
  79.  
  80.  
  81.  
  82.  
  83.  
  84.  
  85.  
  86.  
  87.  
  88.  
  89.