لیست برای زمین (6)

زمین ۲۰۳ متری خیابان حکیم زاهد

کد:۱۷۵۹ زمین خیابان حکیم زاهد ۲۰۳ متر زمین ابعاد ۱۹ * ۱۰/۷۰ دونبش ​کاربری مزروعی خیابان اصلی + گذر ۱۲ متری سند قباله عادی قیمت […]

 

۱۱ بازدید کل ، ۳ امروز

زمین ۲۲۵متری خیابان حکیم نصراله

کد:۱۷۰۷ زمین خیابان حکیم نصراله ۲۲۵ متر زمین ابعاد ۲۱ * ۱۱ ​دربه حیاط کاربری مسکونی – تفکیک شده حتما معاوضه با منزل یکطبقه ​​گذر […]

 

۹۳ بازدید کل ، ۱ امروز

زمین ۱۲۵ متر خیابان شهید بهشتی

کد:۱۷۱۷ زمین خیابان شهید بهشتی ۱۲۵ متر زمین ابعاد ۱۴ * ۹ ​دربه حیاط – شرقی کاربری مسکونی ​​گذر ۸ متری ​سند مشاع قیمت توافقی […]

 

۹۶ بازدید کل ، ۱ امروز

زمین مسکونی ۳۲۰متری چهارراه مدرس

کد:۱۶۹۹ زمین مسکونی چهارراه مدرس ۳۲۰ متر زمین ۱۲ متر بر کوچه دربه ساخت – شرقی کاربری مسکونی ​سند ششدانگ تک برگ قیمت توافقی به […]

 

۱۰۰ بازدید کل ، ۰ امروز

زمین ۲۴۰ متری خیابان شهید یزدانی دوبر

کد:۱۷۰۶ زمین خیابان شهید یزدانی ۲۴۰ متر زمین دوبر ​کاربری مسکونی ​​گذر ۱۶ متری + بن بست ​سند عادی قیمت توافقی به درخواست مالکین محترم […]

 

۷۶ بازدید کل ، ۰ امروز

زمین ۲۱۰۰متری ارشاد دوم دوبر

کد:۱۶۱۸ زمین خیابان ارشاد دوم فرعی ۲۶ ۲۱۰۰ متر زمین کوچه در رفته قابل تفکیک به ۱۰ پلاک کاربری مزروعی دوبر گذر ۸ متری و […]

 

۴۰۸ بازدید کل ، ۱ امروز

تبلیغات

بهبود نتایج

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  
  15.  
  16.  
  17.  
  18.  
  19.  
  20.  
  21.  
  22.  
  23.  
  24.  
  25.  
  26.  
  27.  
  28.  
  29.  
  30.  
  31.  
  32.  
  33.  
  34.  
  35.  
  36.  
  37.  
  38.  
  39.  
  40.  
  41.  
  42.  
  43.  
  44.  
  45.  
  46.  
  47.  
  48.  
  49.  
  50.  
  51.  
  52.  
  53.  
  54.  
  55.  
  56.  
  57.  
  58.  
  59.  
  60.  
  61.  
  62.  
  63.  
  64.  
  65.  
  66.  
  67.  
  68.  
  69.  
  70.  
  71.  
  72.  
  73.  
  74.  
  75.  
  76.  
  77.  
  78.  
  79.  
  80.  
  81.  
  82.  
  83.  
  84.  
  85.  
  86.  
  87.  
  88.  
  89.